Financieel onvermogen


Op 18 december 2019 heeft Peter Langhout Reizen B.V. financieel onvermogen bij de SGR gemeld. Reizen die nog moeten vertrekken zullen niet meer worden uitgevoerd. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van de SGR.

Op dit moment is boeken via de website niet mogelijk. 

Menu

Privacy

Vakantie is voor veel mensen één van de hoogtepunten van het jaar. Vanuit Peter Langhout Reizen zullen wij er alles aan doen om u te laten genieten van een onbezorgde tijd en een heerlijke reis. Voor het boeken van uw reis en voor het regelen van andere reisgerelateerde diensten vragen wij u om diverse persoonsgegevens. Peter Langhout Reizen is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke gegevens van haar klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is voor haar activiteiten. De persoonlijke gegevens die u met ons deelt worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Peter Langhout Reizen houdt zich in dit kader in alle opzichten aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring kunt u lezen welke gegevens wij registreren en hoe wij deze gegevens gebruiken. Omdat uw privacy niet alleen voor u, maar ook voor ons belangrijk is, hopen we dat u de tijd neemt om deze verklaring te lezen.

Dit brengt met zich mee dat:

 • Wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn ook beschreven in dit privacy beleid.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel de gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen genomen zijn om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
 • Persoonsgegevens niet doorgeven worden aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Wij op de hoogte zijn van uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens en deze zullen respecteren.

 • Verwerking van persoonsgegevens
  In het kader van onze dienstverlening leggen wij uw persoonlijke gegevens vast:

 • Wanneer u een reis reserveert;
 • Wanneer u een offerte-aanvraag of optie-boeking plaatst;
 • Betaling voor een reis van verzekering via Peter Langhout Reizen doet;
 • U een brochure aanvraagt;
 • U zich aanmeldt voor onze nieuwsbrieven;
 • Gebruik maakt van onze (interactieve) diensten;
 • Of anderszins contact heeft met onze organisatie.

 • Voor bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Geslacht, naam, adres, woonplaats en land;
 • Telefoonnummer(s);
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht, naam en geboortedata van medepassagiers (bij boeking);
 • Naam en telefoonnummer van thuisblijvers* (bij boeking);
 • Relevante gezondheidsaspecten, waar wij bij de uitvoer van een overeenkomst rekening mee dienen te houden (optioneel, bij boeking).

 • Uw gegevens worden geregistreerd en opgeslagen in ons klantenbestand en zullen gebruikt worden voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Daarnaast worden uw persoonlijke gegevens opgeslagen met als doel u relevante service te verlenen en u over onze reisproducten en organisatie te informeren.

  *Bij boeking van een reis wordt u gevraagd om gegevens van thuisblijvers te verstrekken. Deze gegevens zijn niet verplicht, maar helpen u wel om in geval van een calamiteit de juiste mensen te kunnen informeren. Wij gaan er van uit dat u de thuisblijvers op de hoogte stelt van het feit dat u de persoonlijke gegevens zoals gevraagd aan ons heeft doorgegeven. De door u verstrekte gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden in geval van een calamiteit.

  Boekt u telefonisch, dan wordt het gesprek opgenomen. Dit in verband met trainings- en kwaliteitsdoeleinden, alsmede in verband met de nieuwe Wet op de Reisuitvoering die op 1 juli 2018 in werking treedt.

  Verstrekking aan derden
  De gegevens die u aan ons verstrekt worden aan derden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de bovenstaand beschreven doeleinden. Zo delen wij uw persoonsgegevens bijvoorbeeld met de leveranciers van de door u geboekte reis en/of reisarrangementen. Hierbij kunt u denken aan hotels en vervoersbedrijven. Indien wij voor de uitvoering van het reisproduct of onze service gebruik moeten maken van derde partijen die uw persoonlijke gegevens verwerken, dan hebben wij met deze partijen - waar nodig - speciale verwerkersovereenkomsten afgesloten. Hierbij zijn duidelijke afspraken gemaakt teneinde de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. We maken met deze verwerkers duidelijke afspraken dat zij uw gegevens veilig bewaren en deze niet voor eigen marketingdoeleinden mogen gebruiken.  

  Wij geven geen persoonsgegevens door aan derde partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Hierbij kunt u denken aan de politie die in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijke situatie zijn wij als organisatie verplicht medewerking te verlenen en de gevraagde gegevens te verstrekken.

  Ook wanneer u naar het buitenland reist, kunnen wij verplicht worden (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) uw persoonsgegevens door te geven, zodat deze worden verwerkt in het kader van bijvoorbeeld een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden, die wettelijk toepasselijk worden geacht. Zelfs wanneer het verstrekken van gegevens niet wettelijk verplicht is, kunnen wij besluiten om overheidsinstanties toch behulpzaam te zijn teneinde een juiste uitvoering van de reis voor u te kunnen waarborgen.

  Verder kunnen wij uw persoonsgegevens met derden delen indien u zelf ons hiertoe verzoekt en schriftelijk toestemming geeft.

  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die buiten de EU gevestigd zijn, tenzij u een reis boekt naar een bestemming buiten de EU. In het kader van de uitvoering van de reisovereenkomst zullen wij in dat geval de persoonsgegevens doorgeven aan de uitvoerende partijen die verantwoordelijk zijn voor de juiste uitvoering van de door u geboekte reis c.q. reisonderdelen.

  Minderjarigen
  Wanneer een reis geboekt wordt van een minderjarige (jonger dan 18 jaar), zonder volwassene, dan vragen wij een schriftelijke verklaring aan de ouder(s), verzorger(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s).

  Bewaartermijn
  Peter Langhout Reizen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet vereist is.

  Beveiliging
  Bij het invullen van uw persoonsgegevens zijn deze beveiligd met een SSL-certificaat. Met dit certificaat bent u er van verzekerd dat uw gegevens op een veilige manier verzonden worden. Verder dragen wij er als organisatie zorg voor dat onze systemen ook goed beveiligd zijn.

  Rechten omtrent uw persoonsgegevens
  U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben geregistreerd. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of één van onze verwerkers. Indien uw verzoek invloed heeft op de kwaliteit van onze service en/of de wijze waarop wij lopende overeenkomsten met u kunnen uitvoeren, gebeurt de rectificatie of verwijdering voor uw eigen rekening en risico. Wij zullen u bij een eventueel verzoek om verwijdering van uw gegevens attent op maken op de eventuele consequenties en bezwaren.

  U heeft ook het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of aan een andere partij, indien gewenst. U dient hiervoor schriftelijk een verzoek in te dienen bij klantenservice@peterlanghoutreizen.nl. Wij kunnen u vragen om u hierbij te legitimeren.

  Onderaan iedere nieuwsbrief vindt u de mogelijkheid om u af te melden voor de digitale nieuwsbrief vanuit Peter Langhout Reizen.

  Boeking niet definitief
  In het geval dat u uw boeking niet definitief maakt door op de bevestigingsknop van het boekingsproces te klikken, registeren wij alsnog uw gegevens. Het kan voorkomen dat u dan een éénmalige handmatige e-mail van ons krijgt. Wij willen graag onze dienstverlening verbeteren en kijken of u misschien nog vragen heeft of wellicht dat u problemen heeft met het maken van uw boeking. Deze gegevens zijn ook alleen voor intern gebruik en worden niet verstrekt aan derden. Wij benadrukken dat u door deze handeling niet automatisch de nieuwsbrief ontvangt.

  Reviews
  Wij streven continu naar het verbeteren van de kwaliteit van onze reizen. Daarbij is uw mening belangrijk. Bij de welkom-thuis mail ontvangt u van ons een link waar u uw review kunt schrijven. U kunt daarbij zelf kiezen of u uw naam wilt tonen of liever anoniem blijft. Wilt u dat wij naar aanleiding van een review contact met u opnemen, stuurt u dan een bericht naar klantenservice@peterlanghoutreizen.nl.

  Prijsvragen
  Wanneer u meedoet aan een actie of prijsvraag, dan vragen wij een aantal persoonsgegevens van u, waaronder uw naam, adres en e-mailadres. Deze contactgegevens worden gebruikt om de prijswinnaar(s) na afloop van de actie te kunnen benaderen. Indien wij uw gegevens ook voor andere doeleinden willen gebruiken, zullen deze doeleinden duidelijk bij de actievoorwaarden worden omschreven. 

  Social media
  Als u social media gebruikt, bijvoorbeeld Facebook, dan kunt u met uw social media-account op sommige plekken op onze website inloggen. Bent u ingelogd en deelt u bijvoorbeeld een reis via Facebook, dan heeft Peter Langhout Reizen geen toegang tot uw social media-account. Datzelfde geldt wanneer u via Facebook een bericht stuurt naar onze organisatie.

  Klachten
  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van de persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met klantenservice@peterlanghoutreizen.nl. Indien wij uw klacht niet naar wens kunnen verhelpen, dan heeft u het recht contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de privacy wetgeving.


  Cookies en Privacy

  Wat is een cookie?
  Peter Langhout Reizen maakt voor het verzamelen van klikgedrag gebruik van cookies. Daarbij worden bovenstaande gegevens worden verzameld. Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies bevatten geen persoonsgegevens. Onze cookies bevatten informatie over het klikgedrag en dienen ter herkenning om het gebruik van websites en informatievoorziening makkelijker te maken. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen en zullen niet worden gebruikt om privégegevens van uw computer uit te lezen of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus.

  Waar worden cookies voor gebruikt?
  Peter Langhout Reizen vraagt geen persoonlijke gegevens van u voor het surfen op onze website. Het klikgedrag van de gebruikers wordt wel geregistreerd. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld de pagina´s die bezocht worden, de muisklikken op de pagina’s, de bestemmingen die opgevraagd worden en vanaf welke pagina onze website weer verlaten wordt, geregistreerd worden. Deze informatie gebruiken wij alleen om de belangstelling voor bepaalde onderdelen van onze website te meten en om ons aanbod beter te kunnen toespitsen op de wensen van de bezoekers. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor eigen onderzoek. Om deze bezoekersstatistieken bij te houden maken we gebruik van Google Analytics. Het enige moment waarop cookies (noodzakelijk) persoonlijke gegevens opslaan, is als u gegevens invult om een reservering te maken, een nieuwsbrief of brochure aanvraagt, en vergelijkbare acties waarbij uw persoonsgegevens noodzakelijk zijn.

  Wel of geen cookies?
  U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren, weigeren of dat u wilt dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dient u de instellingen in uw browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijzen wij u naar het "help'' menu van uw browser voor het instellen van uw cookie-voorkeuren.

  Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen. Indien u cookies blokkeert, kunt u onze website nog steeds bezoeken. Het is echter mogelijk dat niet alle onderdelen of functionaliteiten van de website beschikbaar zijn.

  Peter Langhout Reizen en andere websites
  Op de website van Peter Langhout Reizen kunt u, onder andere in het kader van samenwerkingen met derden, een aantal links aantreffen naar andere websites. Peter Langhout Reizen kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het Privacy Statement van de site die u bezoekt.
  Vragen
  Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacy statement of over ander privacy gerelateerde zaken, dan kunt u contact opnemen met:

  Peter Langhout Reizen
  Lemelerberg 27
  2402 ZN Alphen aan den Rijn
  Tel: 0172-468800
  klantenservice@peterlanghoutreizen.nl

  Wijzigingen
  Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy policy. Wij adviseren u derhalve om regelmatig het actuele privacy beleid op deze pagina te raadplegen.

  Datum laatste wijziging: 17 mei 2018