Financieel onvermogen


Op 18 december 2019 heeft Peter Langhout Reizen B.V. financieel onvermogen bij de SGR gemeld. Reizen die nog moeten vertrekken zullen niet meer worden uitgevoerd. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van de SGR.

Op dit moment is boeken via de website niet mogelijk. 

Menu

Copyright

Copyright Peter Langhout Reizen

Niets van deze website, brochures of advertenties van Peter Langhout Reizen mag worden overgenomen, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Peter Langhout Reizen.