Kwaliteit

Om rustig op reis te kunnen gaan, is het van belang zekerheid in te bouwen. Iedereen wil immers dat zijn of haar vakantie zorgeloos verloopt. Alleen dan kunt u immers optimaal genieten van uw vrije dagen.
 
Als organisatie doen wij er alles aan om u zekerheid te bieden. Wanneer u een reis bij onze organisatie boekt, kunt u er dan ook zeker van zijn dat u kunt vertrouwen op: 
ANVR (Algemene Nederlands Verbond van Reisondernemingen)
Ons bedrijf is aangesloten bij het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen en bij de Vereniging van ANVR-Reisorganisatoren. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. De reizen die in onze reisgidsen en op internet worden aangeboden, vallen onder het beding van de ANVR- Reisvoorwaarden, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Voor meer informatie over de ANVR verwijzen wij u naar de website van de ANVR en de ANVR-voorwaarden op onze website.
 
Stichting Calamiteitenfonds
Onze organisatie is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Deze stichting is opgericht om de vakantieganger te behoeden voor extra kosten in geval van calamiteiten. Onder een “calamiteit” wordt verstaan: een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. Deze gebeurtenissen kunnen leiden tot het abrupt afbreken van uw vakantie en directe repatriatie noodzakelijk maken. Naast het voortijdig beëindigen van de vakantie kunt u als vakantieganger geconfronteerd worden met extra kosten.
 
Doordat wij als organisatie zijn aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen, vallen alle reizen die wij op onze website en in onze brochures publiceren onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in, dat u als consument – wanneer u deelneemt aan een door ons georganiseerde reis - (een deel van) uw reissom terugkrijgt, indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren. Daarnaast krijgt u de noodzakelijke meerkosten vergoed, indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.
 
De Stichting Calamiteitenfonds Reizen neemt deze kosten voor haar rekening mits per boeking tot maximaal negen personen een bedrag van € 2,50 is voldaan. De bijdrage geldt overigens alleen voor reizen naar het buitenland; voor reizen in Nederland is geen bijdrage verschuldigd. Wij vermelden op uw reisbevestiging de garantie van het Calamiteitenfonds en de heffing van € 2,50. De garantie is alleen van toepassing op reizen die contant of giraal zijn voldaan. Reizen die betaald worden met spaarzegels, bonnen, Air Miles en dergelijke vallen buiten de regeling. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van het Calamiteitenfonds.
 
Stichting Keurmerk Touringcarbedrijven
Wij rijden uitsluitend met touringcars die voldoen aan de ISO-9001 certificering én een veiligheidscertificaat van de ANVR bezitten. De meeste touringcars zijn daarnaast aangesloten bij de Stichting Keurmerk Touringcarbedrijven; een Stichting die toeziet op de kwaliteit en veiligheid van het vervoer per touringcar. Door de samenwerking met de Stichting Keurmerk Touringcarbedrijven, kunt u wanneer u bij ons in de touringcar stapt vertrouwen op:
  • Een perfect onderhouden touringcar, die voldoet aan alle technische eisen van het Keurmerk en die regelmatig geïnspecteerd wordt door de Rijksdienst wegverkeer. 
  • Een chauffeur die geselecteerd is op vakmanschap en ervaring en die in het bezit is van alle vereiste diploma’s, zowel op rij- als reistechnisch niveau. 
  • Een strikte naleving van de rij- en rusttijdenwet, hetgeen een garantie voor uw eigen veiligheid is.
  • Bovendien zijn alle touringcarbedrijven van het Keurmerk meer dan adequaat verzekerd, voor het geval er onverhoopt iets mis mocht gaan.
Het Keurmerk wordt slechts voor de periode van één jaar verleend. Verlenging vindt alleen plaats als het busbedrijf na de periodieke controle nog steeds voldoet aan de gestelde vereisten. Zo wordt de kwaliteit en veiligheid gewaarborgd en doen wij er alles aan om uw busreis zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen. Wij staan dan ook volledig achter de slogan van het Keurmerk: “Met vertrouwen op weg!”
 
Kwaliteitsbeheer
Vanzelfsprekend doen wij er alles aan om onze reizen tot uw volle tevredenheid uit te voeren. Indien u tijdens de reis een onvolkomenheid constateert, dient u dit ter plaatse direct bij onze vertegenwoordiger te melden. Als de klacht door onze vertegenwoordiger niet naar tevredenheid kan worden opgelost, dient u onverwijld contact op te nemen met ons noodnummer. Dit telefoonnummer ontvangt u bij de tickets en is 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar.
 
Mocht de klacht noch middels onze vertegenwoordiger noch middels ons noodnummer naar wens zijn opgelost, dient u onze vertegenwoordiger ter plaatse om een klachtenformulier te vragen, welke u gezamenlijk invult en ondertekent. Dit klachtenformulier kunt u met een begeleidend schrijven binnen één maand na terugkomst van de reis versturen naar de afdeling Kwaliteitsbeheer van Peter Langhout Reizen, Lemelerberg 27, 2402 ZN, Alphen aan den Rijn. Brieven zonder een ter plaatse opgemaakt klachtenformulier kunnen niet in behandeling worden genomen. Dit geldt eveneens voor eventuele klachten of opmerkingen op onze enquêteformulieren.
 
Indien er geen vertegenwoordiger ter plaatse aanwezig is, dient u onverwijld contact op te nemen met ons noodnummer in Nederland. Dit nummer ontvangt u bij de tickets.
 
(Voor overige voorwaarden met betrekking tot de klachtenprocedure verwijzen wij u naar onze Algemene Voorwaarden en de voorwaarden van de ANVR, rekening houdend met het tijdstip van uw boeking).
 
Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)
Onze organisatie is aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen alle op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van de SGR. Deze garantie houdt in dat u als consument ervan verzekerd bent, dat u uw vooruitbetaalde geld terugkrijgt, als de touroperator, de vervoerder of de accommodatieverschaffer zelf door financieel onvermogen de tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. De volledige garantieregeling is terug te vinden op de website van de SGR.
Peter Langhout Reizen maakt gebruik van cookies voor verbetering van uw gebruikservaring, integratie met sociale media en weergave van (gerichte) advertenties. Door onze website verder te bezoeken, stemt u in met het gebruik van onze cookies.