Financieel onvermogen


Op 18 december 2019 heeft Peter Langhout Reizen B.V. financieel onvermogen bij de SGR gemeld. Reizen die nog moeten vertrekken zullen niet meer worden uitgevoerd. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van de SGR.

Op dit moment is boeken via de website niet mogelijk. 

Menu

Over Peter Langhout Reizen

Kwaliteit

Om rustig op reis te kunnen gaan, is het van belang zekerheid in te bouwen. Iedereen wil immers dat zijn of haar vakantie zorgeloos verloopt. Alleen dan kunt u immers optimaal genieten van uw vrije dagen.
 
Als organisatie doen wij er alles aan om u zekerheid te bieden. Wanneer u een reis bij onze organisatie boekt, kunt u er dan ook zeker van zijn dat u kunt vertrouwen op: 
ANVR (Algemene Nederlands Verbond van Reisondernemingen)
Ons bedrijf is aangesloten bij het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen en bij de Vereniging van ANVR-Reisorganisatoren. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. De reizen die in onze reisgidsen en op internet worden aangeboden, vallen onder het beding van de ANVR- Reisvoorwaarden, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Voor meer informatie over de ANVR verwijzen wij u naar de website van de ANVR en de ANVR-voorwaarden op onze website.
 
Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)
Onze organisatie is aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen alle op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van de SGR. Deze garantie houdt in dat u als consument ervan verzekerd bent, dat u uw vooruitbetaalde geld terugkrijgt, als de touroperator, de vervoerder of de accommodatieverschaffer zelf door financieel onvermogen de tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. De volledige garantieregeling is terug te vinden op de website van de SGR.
 
Stichting Calamiteitenfonds
Onze organisatie is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Deze stichting is opgericht om de vakantieganger te behoeden voor extra kosten in geval van calamiteiten. Onder een “calamiteit” wordt verstaan: een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. Deze gebeurtenissen kunnen leiden tot het abrupt afbreken van uw vakantie en directe repatriatie noodzakelijk maken. Naast het voortijdig beëindigen van de vakantie kunt u als vakantieganger geconfronteerd worden met extra kosten.
 
Doordat wij als organisatie zijn aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen, vallen alle reizen die wij op onze website en in onze brochures publiceren onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in, dat u als consument – wanneer u deelneemt aan een door ons georganiseerde reis - (een deel van) uw reissom terugkrijgt, indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren. Daarnaast krijgt u de noodzakelijke meerkosten vergoed, indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.
 
De Stichting Calamiteitenfonds Reizen neemt deze kosten voor haar rekening mits per boeking tot maximaal negen personen een bedrag van € 2,50 is voldaan. De bijdrage geldt overigens alleen voor reizen naar het buitenland; voor reizen in Nederland is geen bijdrage verschuldigd. Wij vermelden op uw reisbevestiging de garantie van het Calamiteitenfonds en de heffing van € 2,50. De garantie is alleen van toepassing op reizen die contant of giraal zijn voldaan. Reizen die betaald worden met spaarzegels, bonnen, Air Miles en dergelijke vallen buiten de regeling. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van het Calamiteitenfonds.
 
Kwaliteitsbeheer
Vanzelfsprekend doen wij er alles aan om onze reizen tot uw volle tevredenheid uit te voeren. Indien u tijdens de reis een onvolkomenheid constateert, dient u dit ter plaatse direct bij onze vertegenwoordiger te melden. Als de klacht door onze vertegenwoordiger niet naar tevredenheid kan worden opgelost, dient u onverwijld contact op te nemen met ons noodnummer. Dit telefoonnummer ontvangt u bij de tickets en is 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar. In goed overleg zullen wij dan samen met u naar een oplossing kijken. Mocht de klacht ondanks voorgaande niet naar tevredenheid zijn opgelost, dan kunt u binnen 1 maand na terugkomst schriftelijk contact met ons opnemen.

Peter Langhout Reizen
Afdeling Kwaliteitsbeheer
Lemelerberg 27
2402 ZN Alphen aan den Rijn
Email: klantenservice@peterlanghoutreizen.nl

Houdt u er rekening mee dat eventuele opmerkingen op enquêtefomulieren niet in behandeling worden genomen.