Financieel onvermogen


Op 18 december 2019 heeft Peter Langhout Reizen B.V. financieel onvermogen bij de SGR gemeld. Reizen die nog moeten vertrekken zullen niet meer worden uitgevoerd. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van de SGR.

Op dit moment is boeken via de website niet mogelijk. 

Menu

Service

Verzekeringen

Een reisverzekering zorgt ervoor dat u onbezorgd van uw vakantie kunt genieten. In de meeste gevallen verloopt de vakantie gelukkig helemaal naar wens, maar het is altijd prettig om te weten dat uw waardevolle spullen gedekt zijn als er onverwachts iets gebeurt tijdens de reis. Een goede reisverzekering dekt onder meer (een deel van) de kosten wanneer uw spullen beschadigd raken of gestolen worden. Daarnaast worden ook medische kosten vergoed als u bijvoorbeeld in het ziekenhuis moet worden opgenomen of naar Nederland gerepatrieerd (teruggebracht) moet worden. De zorgverzekering dekt in dit soort situaties alleen de medische kosten volgens het Nederlandse tarief, terwijl de werkelijke kosten veel hoger kunnen uitvallen. Uw reisverzekering biedt dan uitkomst.

Bekijk alle voorwaarden en dekkingen voor de aflopende reisverzekering.
Bekijk alle voorwaarden en dekkingen voor de doorlopende reisverzekering.

Of sluit direct een doorlopende reis- en annuleringsverzekering af.
Zowel voor uw reisverzekering als voor uw annuleringsverzekering heeft u de keuze uit een kortlopende verzekering en een doorlopende verzekering. De kortlopende reis- of annuleringsverzekering is alleen geldig voor de duur van één geboekte reis. Als u bijvoorbeeld nu een vakantie boekt, dan zijn de verzekeringen alleen van toepassing op die reis. De kortlopende verzekeringen kunt u gewoon bij het reserveren van uw reis afsluiten. Tijdens het invullen van uw gegevens krijgt u de optie om de verzekeringen direct bij boeking af te sluiten.

De doorlopende verzekeringen zorgen ervoor dat u het hele jaar door goed verzekerd bent. Dat is handig wanneer u vaker per jaar op reis gaat. Dat kan naar het buitenland zijn, maar deze verzekeringen gelden ook als u één of meer overnachtingen in Nederland boekt. De doorlopende reis- en annuleringsverzekering is geldig op alle reizen die u maakt, ongeacht waar u de reis boekt. Dus ook wanneer u een reis bij een andere touroperator boekt, bent u gewoon verzekerd.

Zowel bij de kortlopende als bij de doorlopende verzekeringen, kunt u desgewenst extra modules afsluiten. Standaard is bijvoorbeeld inbegrepen dat wanneer 1e- of 2e-graads familie overlijdt, u de annuleringskosten vergoed krijgt. Maar er kunnen natuurlijk nog meer belangrijke personen in uw leven zijn. Bijvoorbeeld een goede vriend of degene die op uw huis(dieren) past. U kunt die persoon extra meeverzekeren, zodat uw kosten ook gedekt zijn als er iets met diegene gebeurt. Maar u kunt ook extra wintersportdekking afsluiten of andere extra's. Heeft u hier geen behoefte aan? Dan houdt u het gewoon bij de standaarddekking.

Bekijk alle voorwaarden en dekkingen voor de kortlopende reisverzekering.
Bekijk alle voorwaarden en dekkingen voor de doorlopende reisverzekering.

Bekijk alle voorwaarden en dekkingen van de kortlopende annuleringsverzekering.
Bekijk dan hier alle voorwaarden en dekkingen voor de doorlopende annuleringsverzekering.

Of sluit direct een doorlopende verzekering af bij Europeesche Verzekeringen.

Als u bij ons een vakantie boekt, heeft u keuze uit drie annuleringsverzekeringen:

- Standaard annuleringsverzekering
- All Risk annuleringsverzekering
- Doorlopende annuleringsverzekering

Standaard annuleringsverzekering
De premie van deze verzekering bedraagt 5,5% van de totale reissom plus € 3,50 poliskosten per boeking. Deze premie is exclusief assurantie­belasting. Inclusief assurantiebelasting is dat 6,65% van de totale reissom + poliskosten. De verzekering is geldig vanaf de datum waarop u de verzekering heeft geboekt t/m de einddatum van de reis. Deze verzekering dekt algemene redenen om te annuleren, zoals ziekte, overlijden in 1e-, 2e- of 3e-graadsfamilie, het plotseling toegewezen krijgen van een huis of werkeloos raken.

All Risk annuleringsverzekering
Kiest u voor een Allrisk Annuleringsverzekering, dan bedraagt de premie 7% plus € 3,50 poliskosten, exclusief de assurantiebelasting (inclusief assurantiebelasting is dat 8,47% van de reissom + poliskosten). Bij een Allrisk Annuleringsverzekering kunt u niet alleen een beroep doen op de annuleringsredenen die in de voorwaarden van de basisverzekering staan, maar kunt u ook zelf bepalen om welke reden u niet op vakantie wilt. Bijvoorbeeld omdat uw beste vriend(in) ernstig ziek wordt of als u een nieuwe baan of opdracht krijgt en snel moet beginnen. U krijgt voor deze extra annuleringsredenen dan 75% van uw annuleringskosten vergoed. Het aantal redenen om te kunnen annuleren wordt hiermee aanzienlijk meer. We wijzen u er wel graag op dat redenen als geen zin of slecht weer op de bestemming, helaas niet geaccepteerd worden.

Bekijk alle voorwaarden en dekkingen van de aflopende annuleringsverzekering.

Doorlopende annuleringsverzekering
Met de doorlopende annuleringsverzekering bent u het hele jaar door verzekerd. Een doorlopende verzekering is handig wanneer u vaker per jaar op reis gaat. Dat kan naar het buitenland zijn, maar geldt ook als u één of meer overnachtingen in Nederland boekt. Deze verzekering is geldig op alle reizen die u maakt, ongeacht waar u de reis boekt. Boekt u wel eens een reis bij een andere touroperator? Geen probleem, ook dan bent u gewoon gedekt met de doorlopende verzekering. Het voordeel van een doorlopende verzekering is, dat u niet telkens opnieuw voor uw reis premie hoeft te betalen. Vaak is dit een stuk voordeliger. Bovendien hoeft u niet steeds opnieuw uit te zoeken hoe de voorwaarden in elkaar zitten. U bekijkt dit van tevoren goed en weet voortaan hoe u verzekerd bent. U krijgt natuurlijk wel elk jaar een polisoverzicht met de voorwaarden. Geïnteresseerd?

Bekijk dan hier alle voorwaarden en dekkingen voor de doorlopende annuleringsverzekering.
Of sluit direct een doorlopende verzekering af >>

U kunt bij een boeking een Allrisk Annuleringsverzekering afsluiten. Bij een Allrisk Annuleringsverzekering kunt u niet alleen een beroep doen op de annuleringsredenen die in de voorwaarden van de basisverzekering staan, maar kunt u ook zelf bepalen om welke reden u niet op vakantie wilt. Bijvoorbeeld omdat uw beste vriend(in) ernstig ziek wordt, of als u bijvoorbeeld een nieuwe baan of opdracht krijgt en snel moet beginnen. U krijgt voor deze extra annuleringsredenen dan 75% van uw annuleringskosten vergoed. De premie van een allrisk annuleringsverzekering bedraagt 7% plus € 3,50 poliskosten en exclusief de assurantiebelasting. Inclusief assurantiebelasting is dat 8,47% van de reissom + € 3,50 poliskosten.

Bekijk de voorwaarden en dekkingen van de Allrisk Annuleringsverzekering.
Bekijk de voorwaarden en dekkingen van de doorlopende annuleringsverzekering.

Of sluit direct een doorlopende reis- en annuleringsverzekering af.

 

Voor de verzekeringen werken wij samen met de Europeesche Verzekeringen. De kosten van de basis reisverzekering bedragen € 1,57 p.p. per dag, met een eigen risico van € 100,- per gebeurtenis. Deze verzekering is gel­dig voor alle bestemmingen binnen Europa. Voor een reisverzekering met werelddekking betaalt u € 2,67 p.p. per dag. De poliskosten bedra­gen in beide gevallen € 3,50 per boekingsbevestiging.

Bekijk alle voorwaarden en dekkingen van de  aflopende reisverzekering.
Bekijk alle voorwaarden en dekkingen van de doorlopende reisverzekering.

Of sluit direct een doorlopende reis- en annuleringsverzekering af.

De annuleringsverzekering dekt o.a. de kosten die ontstaan door een annulering waarvoor een geldige reden bestaat volgens de voorwaarden van de verzekeringsmaatschappij. In grote lijnen vallen onder deze voorwaarden alle gebeurtenissen die u van tevoren niet heeft kunnen voorzien, zoals:

 • Ernstige ziekte of overlijden van de reiziger(s) en/of familieleden in de 1e of 2e graad
 • Onvrijwillige werkloosheid na een vast dienstverband
 • Echtscheiding, indien een echtscheidingsprocedure in gang gezet is

Uitkering voor ongenoten reisdagen wordt verleend wegens:

 • Onvoorziene ziekenhuisopname van minimaal 1 nacht tijdens de reisperiode
 • Afbreking van de reis door een onzekere gebeurtenis
 • Onvoorziene vertraging langer dan 8 uur van bus of vliegtuig bij vertrek vanuit Nederland

Bekijk alle voorwaarden en dekkingen van de aflopende annuleringsverzekering.
Bekijk alle voorwaarden en dekkingen van de doorlopende annuleringsverzekering

Of sluit direct een doorlopende reis- en annuleringsverzekering af.

De reisverzekering dekt onder andere:

 • Kosten voor verlies, beschadiging en diefstal van bagage tot een maximaal bedrag (er worden wel eisen gesteld aan uw voorzichtigheid)
 • Medische kosten
 • Ongevallen
 • Buitengewone kosten (bijvoorbeeld natuurramp/lawines//ziekte of ongeval/werkstaking vervoer)
 • Hulpverlening

Let op: voor een aantal bijzondere sporten geldt dat u deze apart mee dient te verzekeren.

Houdt u er overigens rekening mee, dat medische hulp in het buitenland vaak duur is. Uw basisverzekering vergoed de kosten slechts tot het maximum van het in Nederland geldende tarief. Om er zeker van te zijn dat u zelf niet voor hoge dokters/ziekenhuiskosten komt te staan, kunt u voor slechts enkele euro’s p.p. een reisverzekering afsluiten. Daarmee zijn de medische kosten in het buitenland vergoed. Bovendien worden met een reisverzekering de kosten voor terugkeer naar Nederland vergoed; kosten die níet onder uw basisverzekering vallen.

N.B. Verlies of diefstal van geld en cheques zijn nooit meeverzekerd.

Bekijk alle voorwaarden en dekkingen voor de aflopende reisverzekering.
Bekijk alle voorwaarden en dekkingen voor de doorlopende reisverzekering.

Of sluit direct een doorlopende reis- en annuleringsverzekering af.

Voor alle Europese landen en niet-Europese landen aan de Middelllandse Zee (incl. Turkije en Egypte) is een reisverzekering met Europadekking voldoende. Voor de bestemmingen buiten Europa en het Middellandse Zeegebied geldt dat u een een reisverzekering met werelddekking nodig heeft.

Ons bedrijf is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Alle in ons programma gepubliceerde reizen vallen daarom, indien er een negatief reisadvies wordt uitgebracht, onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

 • Uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit (bijvoorbeeld oorlog) niet of niet volledig kunnen uitvoeren
 • U de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit moeten aanpassen of indien u de reis eerder moet afbreken.

Wanneer het te gevaarlijk wordt om naar uw bestemming af te reizen, krijgen wij een negatief reisadvies. Na bekendmaking van een negatief reisadvies is zowel de reisorganisatie als de consument gerechtigd de reisovereenkomst vanaf 30 dagen voor de vertrekdatum kosteloos te annuleren of om te boeken naar een andere bestemming.

De consument die na bekendmaking van een negatief reisadvies een reisovereenkomst afsluit, heeft geen recht op geld teruggave. De kosten voor deelname aan het calamiteitenfonds bedragen € 2,50 per boeking met een maximum van 9 personen. Voor meer informatie kijkt u op www.calamiteitenfonds.nl en de website van de ANVR.

Voor de verzekeringen werken wij samen met de Europeesche. U kunt een schadeformulier voor de reis- en/of annuleringsverzekering van de Europeesche downloaden op: www.europeesche.nl.

Lukt het niet om het pdf-bestand te downloaden? Dan kunt u contact opnemen met onze administratie via 0172-468800. Dan sturen wij een schadeformulier per post toe.

U kunt uw annuleringsverzekering uitbreiden met een aparte waar­nemersdekking. Een waarnemer is iemand die uw belangen behartigt terwijl u op vakantie bent. Dat kan zakelijk zijn, maar ook iemand die bijvoorbeeld op uw huis en/of huisdieren past tijdens uw afwezig­heid. Of een dierbaar persoon die geen familie is maar waarbij u wel wilt annuleren als die persoon wat overkomt. Wanneer u bij boeking deze dekking afsluit en diegene die u heeft opgegeven overkomt iets ernstigs, dan kunt u uw reis annu­leren. De annuleringskosten van de reis worden dan 100% vergoed. Heeft u ook een reisverzekering bij ons afge­sloten, dan loopt deze dekking door tijdens uw reis. De dekking is alleen van kracht wanneer de waarnemer, waarvan de naam op het polisblad staat vermeld, onverhoopt iets overkomt en de premie volledig is betaald. Voor een waarnemer wordt 1% toeslagpremie berekend op uw polis. U kunt maximaal 2 waarne­mers verzekeren.

Met een verzekering voor Hulp en Vervoermiddel bent u verzekerd tegen het uitvallen van de bestuurder en het uitvallen van het vervoermiddel (ook door eigen gebrek). Met de verzekering voor Hulp en Vervoermiddel bent u verzekerd tegen:

 • Repatriëring (kostprijs)
 • Invoer & vernietiging (kostprijs)
 • Toezenden onderdelen (tot maximaal € 150,-)
 • Berging, bewaking en stalling (tot maximaal € 1000,-)
 • Reparatie langs de weg (tot maximaal € 150,-)
Voorwaarde is dat de auto is voorzien van een Nederlands kenteken en bij vertrek in goede staat verkeerd (APK-goedgekeurd).

U kunt de verzekering voor Hulp en Vervoermiddel alleen afsluiten in combinatie met de Reisongevallen verzekering. Vervolgens heeft u voor de verzekering Hulp en Vervoer keuze uit een aflopende of doorlopende verzekering voor uw personenauto, motorfiets, scooter en/of aanhanger. Per polis wordt 21% assurantiebelasting in rekening gebracht plus de vaste kosten per polis van de Europeesche Verzekering. 

Wanneer u tijdens uw vakantie onverhoopt een beroep moet doen op deze verzekering, dan heeft u recht op vervangend vervoer middels een huurauto voor maximaal 25 dagen of treinkosten. Bij reparatie ter plaatse komt u in aanmerking voor een vergoeding van eventuele extra verblijfskosten. Informeer naar de voorwaarden.
Bij een standaard reisverzekering is uw geld niet automatisch mee verzekerd wanneer u dit tijdens uw vakantie verliest. U kunt op de reisverzekering ook geld meeverzekeren tot een bedrag van maximaal € 500,- per reis (per polis). U bent dan verzekerd voor verlies en diefstal. Kosten: € 0,50 per polis per dag.