Menu

Service

Diversen

Op veel bestemmingen bestaat de mogelijkheid om voor vertrek tegen een aantrekkelijke prijs een auto te huren. Deze mogelijkheid biedt u meer kansen om een land en de omgeving van uw bestemming te leren kennen. Ook maakt het u veel mobieler tijdens uw vakantie. Voor autohuur werken wij samen met Sunny Cars. Voor meer informatie over de mogelijkheden voor autohuur, klik hier

Wij raden u aan een creditcard mee te nemen op reis. Het is namelijk gebruikelijk dat de waarborgsom van uw accommodatie in contanten of middels uw creditcard wordt betaald. Wanneer u uw creditcard meeneemt op reis, vergeet u dan ook de pincode van de creditcard niet mee te nemen. Steeds vaker zult u bij betaling met uw creditcard om de pincode gevraagd worden.
Wanneer u er zeker van wilt zijn dat medische kosten in geval van nood in het buitenland gedekt zijn, raden wij u aan om een Europese gezondheidskaart (European Health Insurance Card) aan te vragen. Deze gezondheidskaart is voor buitenlandse ziekenhuizen een garantie dat de kosten die zij moeten maken in Nederland zijn gedekt. Zonder een European Health Insurance Card loopt u het risico dat u een eventuele ziekenhuisrekening zelf moet voorschieten of dat u – in het ergste geval – uw paspoort moet afgeven als borg, waardoor u het land niet meer kunt verlaten. Iedereen die een basisverzekering heeft afgesloten en voor een tijdelijke periode naar het buitenland gaat, raden wij aan de Europese gezondheidskaart aan te vragen. De kaart is persoonsgebonden en dient daarom voor elk gezinslid apart te worden aangevraagd, hetgeen gratis mogelijk is via www.ehic.nl. Of neem contact op met uw zorgverzekeraar. Na aanvraag ontvangt u de kaart doorgaans binnen enkele dagen thuis. De pas is geldig in alle landen van de EU plus Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland en Australië.
U dient er zelf voor te zorgen dat u een geldig grensdocument in uw bezit heeft. Peter Langhout Reizen kan hiervoor geen verantwoording nemen. Het is niet mogelijk om met een verlopen paspoort te reizen. Bij de landinformatie bij elke reis op onze internetsite kunt u zien wat de paspoorteisen zijn die gelden voor de betreffende bestemming. Heeft u een buitenlandse nationaliteit? Vervoeg u dan bij de ambassade van uw land van afkomst voor informatie over het verkrijgen van de juiste grensdocumenten. Voor alle duidelijkheid: de informatie met betrekking tot grensdocumenten kan veranderen en Peter Langhout Reizen kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de informatie op onze site niet volledig up-to-date is. Informeert u daarom tijdig bij de officiële instanties of u over de juiste documenten beschikt. 
Bij busreizen en vliegvakanties is het niet mogelijk uw huisdier mee te nemen. Bij de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren kunt u terecht voor adressen van goede kennels. Het telefoonnummer is: 070-3142700. Wanneer u een eigen vervoer reis boekt, raden wij u aan om vooraf bij de accommodatie na te gaan of huisdieren wel/niet zijn toegestaan. Indien er kosten voor het verblijf van de huisdieren in rekening wordt gebracht, dient u deze ter plaatse te voldoen. Houdt u er rekening mee, dat u bij vervoer van uw huisdier naar het buitenland in het bezit dient te zijn van een internationaal dierenpaspoort.
Gebruikt u bepaalde medicijnen, zorg dan dat u er tijdens uw vakantie voldoende van bij u heeft. Neemt u ook een kopie van het recept mee, zodat u bij eventueel verlies of diefstal nieuwe medicijnen kunt kopen. Bovendien kunt u middels het recept bij controle door de douane aantonen dat het om medicijnen gaat. Kijk voor meer informatie over medicijnen mee op reis op de website van de Rijksoverheid
Voor diverse reizen werken wij samen met andere reisorganisaties in de markt. In een aantal gevallen kan dit betekenen dat u zowel de bevestiging als tickets rechtstreeks via onze partner ontvangt. Ook de betaling van de reis verloopt mogelijk via onze partner. Voor vragen met betrekking tot de reis kunt u echter te allen tijde bij onze organisatie terecht.
Peter Langhout Reizen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vermissing van bagage. Indien u iets belangrijks bent vergeten op uw bestemming of in één van onze touringcars, dan kunt u dit kenbaar maken door contact op te nemen met ons hoofdkantoor. Wij zullen alles in het werk stellen om uw verloren voorwerpen terug te vinden. Kosten van eventuele verzending van verloren voorwerpen komen voor uw eigen rekening.
Helaas worden reizigers steeds vaker geconfronteerd met vertragingen. Deze ontstaan door het drukke lucht- en wegverkeer, stakingen, extra veiligheidscontroles, weersomstandigheden, technische redenen, etc. Dit zijn overmacht situaties, waarvoor wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Dat geldt ook voor het missen van aansluitend vervoer, afhalers, gemiste vakantieuren en eventuele extra kosten die u in verband met de opgelopen vertraging moet maken. Ook kunnen wij conform de ANVR voorwaarden niet aansprakelijk gesteld worden wanneer u door vertraging onverhoopt een extra vrije dag moet opnemen.

Natuurlijk proberen wij u in alle gevallen z.s.m. op de plaats van bestemming te brengen. Wanneer vertraging ontstaat tijdens een busreis, is het mogelijk dat een gedeelte van de reis met een andere touringcar wordt uitgevoerd. Hierdoor kan een deel van de reis bijv. met een comfort class in plaats van royal class touringcar uitgevoerd worden. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Met betrekking tot het luchtverkeer is er een EU-regelgeving m.b.t. Denied Bording Compensation van toepassing. Deze regelgeving omvat bepalingen ten aanzien van vergoedingen voor geannuleerde vluchten, overboekingen op de vlucht, kwijtgeraakte en beschadigde bagage en langdurige vertragingen. Meer informatie kunt u vinden op: http://europa.eu/. Wilt u een claim indienen, raadpleegt u dan ook de informatie op www.euclaim.nl.
Reist u met een kind naar het buitenland waarover u gezamenlijk gezag heeft of waarover u geen gezag heeft, dan is het verstandig om een officiële verklaring middels een toestemmingsformulier mee te nemen op reis. Middels dit formulier kunt u aantonen dat u toestemming heeft van de (andere) persoon of personen die het gezag over het kind hebben om met het kind naar het buitenland te reizen.

De handtekening op het toestemmingsformulier hoeft niet gelegaliseerd te worden. Een kopie van het paspoort of identiteitsbewijs van de toestemminggevende persoon ter verificatie van de handtekening is voldoende.

Een voorbeeld van een toestemmingsformulier vindt u HIER. Voor de meest up-to-date informatie en meest actuele formulier verwijzen wij u graag naar de website van de Rijksoverheid.